Commanderij Osiris

 

Voor meer informatie kan u onze voorzitter contacteren op 09/232.07.19 of bart.van.canegem@telenet.be

Voor 2023-2024 bedraagt het lidgeld €170. Betaling kan op rekeningnummer

BE94 1424 0238 4014 met vermelding van de namen van de leden.


Het wijnjaar start op 1 september en eindigt op 31 augustus van het daaropvolgende jaar. .

Enkel leden van Commanderij Osiris kunnen deelnemen aan de degustaties. Het lidgeld is NIET overdraagbaar aan een niet-lid of een gast. Wel kunt u als gast de degustaties meemaken, mits betaling van 35 € per avond/persoon. Gezien het groot aantal leden en het beperkt aantal plaatsen en gezien er in het verleden misbruiken werden vastgesteld, zullen we hier nauwkeurig op toezien


De deelname aan de activiteiten van het nationaal bestuur van de Vlaamse Wijngilde dienen gemeld te worden aan de penningmeester van de Commanderij Osiris. Op deze manier kan voor onze commanderij een gezamelijke inschrijving georganiseerd worden. De activiteiten van de Vlaamse Wijngilde nationaal werden niet in deze kalender opgenomen, maar worden u tijdig gemeld op de degustaties.


Wijzigingen van data of onderwerp zijn niet uitgesloten. Ook kunnen nog een aantal initiatieven van het nationaal bestuur van de Vlaamse Wijngilde of van andere genootschappen de kalender vervolledigen.

Wie zijn wijWie_zijn_wij.html
AgendaAgenda.html
FotoFoto.html
ArchiefArchief.html
Lid Worden
ContactContact.html
LinksLinks.html
HomeHome.html